Psykoterapi

Psykoterapi hos Porselensklinikken er et lavterskeltilbud innen psykisk helse, rettet mot bedre livskvalitet og helse, personlig utvikling og konkret problemløsning. Her trenger du ikke henvisning, og det er ingen ventetid.

Psykoterapi / samtaleterapi kan være nyttig for alle på ulike tidspunkter i livet, og har fokus på både helse, støtte, mestring og personlig utvikling. Behandlingsmål kan være økt livskvalitet, symptomreduksjon, økt arbeidsevne, selvtillit og livsglede, bedre relasjoner til andre, eller økt kroppslig velvære. Utgangspunktet kan f.eks. være at du strever med:

  • uro, angst og fobier
  • depresjon, lav selvfølelse eller søvnproblemer
  • fysiske plager du tenker kan ha psykiske årsaker
  • traumeopplevelser som ikke slipper taket
  • tomhetsfølelse, maktesløshet og tap av energi
  • stress, bekymringstanker, konsentrasjonsproblemer eller tankekjør
  • (u)vaner du synes det er vanskelig å komme løs fra
  • mestring av vanskelige livssituasjoner: relasjoner, parforhold, mobbing, arbeidsforhold, kronisk sykdom hos deg selv eller noen nær deg
  • sorg og tap

Det er din problemstilling og livssituasjon, dine iboende ressurser og ditt mål som står i fokus. Vi arbeider sammen for å sortere og bearbeide tanker og følelser, og for å finne løsninger som passer for deg. Mens du er eksperten på din egen livssituasjon, bidrar jeg med fagkunnskap, verktøy og erfaringer for å skape en prosess som kan hele, lindre, forebygge problemer eller bidra til helse og velvære.

Berit er psykoterapeut MNFIT / MNFP innenfor integrativ terapi – en psykoterapiretning med solid vitenskapelig forankring, kjennetegnet av sitt metodemangfold og sitt helhetsfokus: terapiprosessen skreddersys til klientens behov.  Hun har tilleggsutdanning innen EMDR (behandling av traumer og fastlåste handlingsmønstere), PREP (et samlivsfokusert veiledningsprogram) og LØFT (løsningsfokusert tilnærming), og har arbeidserfaring både fra Mental Helse Hjelpetelefonen og fra LEVE (Landsforeningen for etterlatte etter selvmord). 

Hun tilbyr psykoterapi og veiledning på kontoret, utendørs og på video, både for enkeltpersoner og par, familier og grupper, og holder også kurs innen ulike temaer.  Mer informasjon ved kontakt, eller på www.kompass-pt.no.