PSYKOTERAPI

Berit er psykoterapeut under utdannelse innenfor integrativ terapi, fra Høgskolen i Sørøst-Norge og fra Norsk forening for Integrativ terapi. Denne psykoterapi-retningen har solid teoretisk og faglig forankring og er rettet mot hele mennesket i hele sin livssituasjon, med fokus på både kropp og sinn. Terapien er et lavterskeltilbud som er egnet både for enkeltpersoner og grupper, og har fokus på både helse, støtte, mestring og personlig utvikling. Det er din problemstilling og ditt mål som er utgangspunktet. Og mens du er eksperten på din egen livssituasjon, tilbyr jeg å bidra med min fagkunnskap og mine erfaringer for å legge til rette for de gode samtalene og en utviklingsprosess som, alt etter ditt behov, kan hele, lindre, forebygge eller bidra til helse og velvære.

Antagelig kan alle kan ha nytte av å ha en «sparringpartner» i perioder av livet – en å lufte tanker med i full trygghet. Det kan være snakk om et møte eller to for å bevisstgjøre seg egne reaksjonsmønstere, tanker og valg, eller det kan være snakk om et samarbeid over lengre tid for å løse opp i mer fastlåste problemstillinger. Psykoterapi kan f.eks. være godt egnet dersom du

  • sliter med angst, depresjon, lav selvfølelse, eller søvnproblemer
  • har fysiske plager du tenker kan ha psykiske årsaker
  • har konsentrasjonsproblemer eller tankekjør, strever med å finne ro, eller har mistet energien
  • i kortere eller lengre tid føler at du har mistet litt grepet på hverdagen og deg selv
  • har mistet motivasjon og retning i livet
  • føler at du ikke strekker til, eller stresser og presser deg selv for hardt
    strever i en vanskelig livssituasjon – kanskje med mobbing, skole, jobb, parforhold eller andre relasjoner, sorg og tap, eller langvarig sykdom hos deg selv eller noen nær deg
  • trenger å snakke med en utenforstående innenfor trygge rammer av taushetsplikt

 

Et mål med psykoterapi er ofte å bli mer oppmerksom på ubevisste tankemønstere, slik at vi om nødvendig kan forandre på det som står i veien for videre utvikling. Psykoterapi er godt egnet i møte med ulike psykiske, psykososiale og psykosomatiske utfordringer, for både enkeltpersoner, par, familier og grupper. Samtalen og samarbeidet mellom klient og terapeut er sentrale elementer i prosessen.
Det finnes mange former for psykoterapi, og psykoterapeuter har gjerne utdanning innen flere former, teknikker og metoder. Integrativ terapi benytter seg av mange ulike veldokumenterte metoder og innfallsvinkler inkludert både bevegelsesterapi og kreativitetsorienterte metoder, men samtalen står alltid i fokus. Overgangene mellom psykoterapi, veiledning og rådgivning kan også være glidende – men i fellesskap blir vi enige om hvordan jeg kan bidra til å finne ut av dine problemstillinger.

 

Jeg har tilleggsutdanning innen PREP og LØFT. PREP (Prevention and relationship enhancement program) er først og fremst et samlivsrettet pedagogisk opplegg, med fokus på samspill, kommunikasjon og konflikthåndtering. Det er grundig dokumentert, og bygd på kognitiv adferdsteori, adferdsorientert parterapi, mindfulness og emosjonsfokusert parterapi. Jeg er sertifisert PREP-veileder gjennom Modum Bad, og kan også holde kurs om disse temaene. LØFT (løsningsfokusert tilnærming) er en annerledes måte å møte hverdagens utfordringer på, der man fokuserer på hva som virker – hva som faktisk gjør en positiv forskjell i forhold til de aktuelle utfordringene. Når er problemet mindre? Kan vi oppnå mer av det, ved å jakte på de kloke grepene, de gode løsningsmønstrene? I tillegg har jeg mye egen livserfaring, og jeg har arbeidserfaring blant annet fra Mental Helse Hjelpetelefonen. Mer informasjon kan du også finne på www.kompass-pt.no