Priser

Priser Porselensklinikken pr 1.sep 2018

BEHANDLINGSTILBUDPRISER
Fysioterapi
Per behandling kr 365,-
Kr 625,-
Kiropraktikk
Per behandling kr 390,-
kr 625,-
Akupunktur
Per behandling kr 390,-
Kr 625,-
Hjemmebehandling, fotKr 800,-
Ultralyddiagnostikk
i tillegg til timepris
kr 450,-
Injeksjonsterapi 30 min.Kr 900,-
Ernæringsfysiolog Kr 450,-
McKenzie
Per behandling kr 390,-
Kr 625,-
Massasje (50 min)
Per behandling kr 350,-(30 min)
Kr 650,-
Fotterapi kr 675,-
Trykkbølge
Per behandling: I tillegg til timeprisen
Kr 250,-
Supersoletilpasning
Per behandling: I tillegg til timepris
Kr 795,-
Hjemmebehandlingkr 800,-

Priser testsenter

BEHANDLINGSTILBUDPRISER
Gang/løpeanalyse kr 700,-
TPI golftestingKr 700,-
Oksygenopptak (Vo2 max)Kr 700,-
FMS - skaderisiko vurderingkr 700,-
Laktat/anaerob terskelKr 700,-
Laktat+maks oks.opptakKr 1250,-
Sykkeltilpasning/analyse
Per behandling: I tilegg til timepris
Kr 350,-
Otometrisk videoanalyseKr 350,-