Porselensklinikken

Porselensveien 8

3920 Porsgrunn

Man-Tor: 8:00 - 18:00

Fredag: 8:00 - 16:00

Timebestilling

Prioriterings liste fra Porsgrunn kommune:

1. Prioritering: eksempler; Ny opererte, nye brudd, barn under 16, utskrivninger fra rehabiliterings avdelinger.

2. Prioritering: eksempler; Subkroniske/kroniske plager, kroniske plager med akutt forverring.

3. Prioritering; eksempler; Kroniske plager i rolig fase, kroniske myalgiske diagnoser.

Vi har dessverre ingen kapasitet hos fysioterapeuter med refusjonsavtale til 2. og 3. prioritering.

Venteliste til 2. og 3. prioritering er derimot kort, som regel innen en uke, hos fysioterapeuter uten
refusjons avtale.

Grunn til dette er at det er få fysioterapeuter i Porsgrunn kommune med Helfo
avtale.

I tillegg til dette må vi forholde oss til Porsgrunn kommune sin prioriteringsliste.

1. Prioritet timer med Helfo avtale kan ikke gjøres via online booking.

HUSK! AVBESTILLINGSREGLER GJELLER OGSÅ FOR ONLINE BOOKING.
AVBESTILLING AV TIME ETTER KL. 16.00 ARBEIDSDAGEN FØR BEHANDLINGEN MÅ
BETALES I SIN HELHET